สถานที่ตั้ง

diamond crown casino

Marumura Co.,Ltd.

สถานที่ตั้ง : Diamond Crown Casino, National Highway 57, กัมพูชา